Project omschrijving

Dwarskuilen

In de ‘Hongdehemel’ – vooraan in de Oude Haven bij het spui – zijn de hele dag door demonstraties dwarskuilen. Alsof ze op zee varen, gooien de mannen hun netten uit op een speciale manier om ze later omzichtig weer binnen te halen. Het publiek krijgt zo een duidelijk beeld van hoe het dwarskuilen ooit in zijn werk ging. Je krijgt er een heldere uitleg bij!

Schuin achter het schip aan de loefkant wordt een kuilnet  gesleept. Dat net wordt opengehouden door twee kuiltouwen. Het voorste touw loopt vanaf de voorsteven via een uitgestoken boom (de kuilstok) naar een oorstok met drijver. Het achterste kuiltouw gaat vanaf de achtersteven in een keer naar de tweede oorstok, ook met een drijver. De naam dwarskuilen komt van het dwars-vooruit varen tijdens het vissen.

Met een speciale vergunning wordt dit eens per jaar toegestaan èn gedaan op het Markermeer.

Als twee schepen samen één visnet voortslepen heet dat ‘in span vissen’ of ’tandem varen’.  Doordat van elk schip maar één touw naar het net liep, hielden ze samen dat net open. Bovendien konden ze op die manier meer vaart zetten, waardoor de vangst vergroot kon worden.